×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

06 Decembrie
Postat de: voicesti

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adopta hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de catre secretar.  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 22-APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL 50   
   HOTĂRÂREA NR. 21-COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC 42   
   HOTĂRÂREA NR. 20-APROBAREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA 39   
   HOTĂRÂREA NR. 19-APROBAREA SOLICITARII SCRISORII DE GARANTIE 30   
   HOTĂRÂREA NR. 18-APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMU 28   
   HOTĂRÂREA NR. 17-PRIVITOR LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL I ANUL 2018 31   
   HOTĂRÂREA NR.16- INSUSIREA INVENTARIERII BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 31   
   HOTĂRÂREA NR. 15-PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASISTENŢĂ SI REPREZENTARE JURIDICĂ CU UN CABI 36   
   HOTĂRÂREA NR. 14-APROBAREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA A CONSTRUCTIILOR 38   
   HOTĂRÂREA NR. 13-ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA 34   
   HOTĂRÂREA NR. 12-DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 32   
   HOTĂRÂREA NR. 11- PRIVIND ÎNFIINTAREA SI ORGANIZAREA SERVICIULUI 32   
   HOTĂRÂREA NR. 9-APROBAREA COFINANTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII 36   
   HOTĂRÂREA NR. 8-APROBAREA COFINANTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII 33   
   HOTĂRÂREA NR. 7-APROBAREA COFINANTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII 34   
   HOTĂRÂREA NR. 6-APROBAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2018 37   
   HOTĂRÂREA NR. 5-STUDIULUI DE FEZABILITATE 35   
   HOTĂRÂREA NR. 4-APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI 44   
   HOTĂRÂREA NR. 3-APROBAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT 33   
   HOTĂRÂREA NR. 2-ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR 33   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI CONSILIU  VIZITE 
   HOTĂRÂREA NR. 62-PRIVITOR LA INFIINTAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 32   
   HOTĂRÂREA NR. 61-APROBAREA LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PENTRU ANUL 2018 33   
   HOTĂRÂREA NR. 60- ALOCARE SUME 33   
   HOTĂRÂREA NR. 59-ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA 36   
   HOTĂRÂREA NR. 58-RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2017 31   
   HOTĂRÂREA NR. 57-MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI VOICESTI 31   
   HOTĂRÂREA NR. 56- APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI 32   
   HOTĂRÂREA NR. 55-APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL PENTRU IMOBILELE DIN EXTRAVILANUL 36   
   HOTĂRÂREA NR. 54-APROBAREA PLANULUI DE PAZA 35   
   HOTĂRÂREA NR. 53-LISTEI CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC 29   
   HOTĂRÂREA NR. 52-APROBAREA MODIFICARII NOMENCLATURII STRADALE UATC VOICESTI 35   
   HOTĂRÂREA NR. 51-STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE 35   
   HOTĂRÂREA NR. 50-CONSTITUIREA CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV DE ASISTENTA SOCIALA 33   
   HOTĂRÂREA NR. 49-RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV ANUL 2017 35   
   HOTĂRÂREA NR. 48-APROBAREA CEDARII IN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR BUNURI DIN DOMENIUL PRIVAT 30   
   HOTĂRÂREA NR. 47-MODIFICAREA HCL NR. 36 30   
   HOTĂRÂREA NR. 46-RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL II ANUL 2017 32   
   HOTĂRÂREA NR. 45-APROBAREA RAPORTULUI DE REEVALUARE A ACTIVELOR 32   
   HOTĂRÂREA NR. 44-ACHIZIȚIE TRACTOR ȘI UTILAJE ADIACENTE (TOCĂTOR CU BRAȚ ȘI LAMĂ DE ZĂPADĂ) 33   
   HOTĂRÂREA NR. 43-APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA 2016-2020 32   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local