PRIMĂRIA VOICEŞTI


Consiliul Local


  INFORMATII PUBLICE  VIZITE 
   DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTI INFIINTARE PLATFORMA COMUNALĂ TIP PC 2 24   
   DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTI INFIINTARE PLATFORMA COMUNALĂ TIP PC 2_PI2 18   
   COMUNICAT DE PRESĂ „PNRR: FONDURI PENTRU ROMÂNIA MODERNĂ ȘI REFORMATĂ!” 24   
   DEVIZ CTE - INFIINTARE RETEA PUBLICA DE APA UZATA SI STATII DE EPURARE IN COMUNA - SCENARIUL 1 33   
   COMUNICAT DE PRESA PNRR 42   
   ANUNT PUBLIC DE SELECTIE OFERTE 45   
   MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA VOICESTI 40   
   CAIET DE SARCINI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA VOICESTI, JUDETUL VALCEA 36   
   INVITATIE DE PARTICIPARE MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT IN COMUNA VOICESTI, JUDETUL VALCEA 36   
   MODEL CLAUZE CONTRACTUALE 46   
   ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI 39   
   RAPORT PRIVIND STADIUL IMPLEMENTARII STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 42   
   PLAN DE INTEGRITATE AL PRIMARIEI COMUNEI VOICESTI 47   
   INVENTARUL MASURILOR DE TRASNPARENTA INSTITUTIONALA SI DE PREVENIRE A CORUPTIEI 44   
   DISPOZITIA NR 41 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE 35   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina